nuleipti

nuleipti
nulei̇̃pti vksm. Aũsys juoki̇̀ngai nulei̇̃pusios.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nuleipti — nuleĩpti intr. 1. Dbk, Ds netekti sąmonės, apalpti: Taip bloga pasidarė, kad nė nepajutau, kai nuleipaũ Šmk. Iš skausmo visiškai nuleĩpo Pšl. Garų pilna troba – žmogus čia gali nuleipti Škn. ║ apsvaigti: Kad aukštinio nebūtų, tai visi nuleĩpę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkvošti — 2 apkvõšti intr. 1. Gmž, Vdš apsvaigti, nusilpti, nuleipti: Davė Jonas ausin, tai i apkvõšo an daikto Švnč. Apsigėriau nuo garų, net apkvošaũ Škn. Jis vištagalvis – pirty visada apkvõšta An. Gryčioj teip dušna, ka net apkvošaũ Ds. Apkvošaũ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apleipti — apleĩpti intr. 1. netekti sąmonės, apalpti: Ligonis apleipo, t. y. apalpo J. Jaunikaitis iš didelio skaudėjimo apleipo Tat. Toks smarkuolis, o apleĩpo, ir gana Gs. Et, jam apleipti ne naujiena Ssk. 2. pasidaryti netvirtam, netekti jėgų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apslopti — 1 apslopti intr. 1. Š apsilpti, apglebti: Ko tokia apslopusi sėdi? Akm. Apslopę žmonys esam, ir gana Plng. Ant galo apslopsta kaip vištos vakarą, pradeda visi žiovaut BM24(Č). 2. nuleipti, nualpti: Išeinu oran ir apslopstu Rdš. slopti; apslopti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmukti — apsmùkti intr. Š 1. Lp, Drsk kiek nusileisti žemyn kam užmautam: Jaunas esmi ir kelnių nesustvarkai – vis apsmùkę ir apsmùkę Ds. ║ kiek apkristi, padribti iš po juosmens: Marškiniai apsmùkę Kv. 2. Skrb, Bsg pasidaryti netvarkingam, apsileisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išleipti — išleĩpti intr. 1. visiems apsilpti, suglebti: Per karščius visi žmonės išleipę Jnš. Tokių juokų pripasakojo, ko neišleipom besijuokdami Škn. 2. išlėpti pavytus: Paliekit tuos kvietkelius – išleĩpo nuo tokios saulės Upt. ◊ juokaĩs išleĩpti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlėpti — 1 išlė̃pti intr. 1. Ds, Mlt išglebti, nuvysti: Ot kaitra kaitrelė – ana darže burokų lapai išlė̃po ir ant žemės sugulė Klov. Nušalo pupelės ir išlė̃po Ds. Daržely žolynai visiškum išlė̃pę, reikia paliet Sdb. 2. ištižti, nusilpti, suglebti: Parėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištižti — ištìžti intr. Š, J.Jabl, NdŽ, KŽ 1. K, Žlp, Strn suminkštėti, pasileisti, praskysti: Kelias ištìžęs Rtr. Rudenį y[ra] ištìžę visi pašaliai Lk. Ganyklos tos ištìžusios pavasarį, pelkės, kupstynės Pšš. Ištižusioje žemėje negalima dirbti su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvirti — 1 išvìrti, išverda (ìšvira LzŽ), ìšvirė K, J, LVI830, NdŽ, KŽ, DŽ1; SD193, SD388, B, R, R158, MŽ, MŽ208, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, LL262 1. tr. kaitinant kunkuliuojančiame vandenyje padaryti tinkamą (valgyti, vartoti): Grybai reikia išvirt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leipti — leĩpti, sta, o intr. 1. netekti sąmonės, alpti: Pradėjo leĩpti jis pirty Ds. Tokia šiluma, kaipgi ir neleĩps žmonės! Ds. Pradėjo kas kartas juoba leipti ir numirė M.Valanč. 2. darytis netvirtam, netekti jėgų, glebti, silpti: Ligonis leĩpsta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”